• Szanowni Państwo !

  Kancelaria Radcy Prawnego Marcina Pucek została stworzona, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom rynku. Nasza dewiza to świadczenie usług prawnych najwyższej jakości. Oferta Kancelarii jest skierowana do osób fizycznych, jak i przedsiębiorców. Posiadamy wieloletnie doświadczenie zdobyte na salach sądowych, co procentuje skutecznością i fachowością udzielanych porad prawnych. Reprezentujemy Klientów na terenie całej Polski, jak i pomagamy zakładać działalność gospodarczą na terenie Republiki Federalnej Niemiec.

  W naszej Kancelarii dobry kontakt z Klientem to podstawa. Na bieżąco informujemy o aktualnym stanie sprawy. W trakcie przyjmowania sprawy poinformujemy Państwa o wszelkich konsekwencjach prawnych, w tym ocenimy szanse procesowe, bowiem czasami korzystniej jest zakończyć sprawę ugodowo, co zaoszczędzi Państwa czas, stres i pieniądze.

  Końcowy sukces gwarantuje nasza wiedza, rzetelność, jak i profesjonalizm na każdym etapie podejmowanych czynności. Z Państwa strony oczekujemy bieżącej współpracy, szczerości i pomocy w zakresie pozyskiwania niezbędnych dokumentów, jak i informacji. Wszelkie przekazywane nam informacje traktujemy jako poufne.

  Zapraszam do współpracy – twoje sprawy są naszym priorytetem!

  radca prawny Marcin Pucek

 • O mnie

  Radca prawny Marcin Pucek ukończył studnia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Od 2008 roku jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze. Pełne uprawnienia zawodowe otrzymał po ukończeniu aplikacji radcowskiej w 2012 roku, uzyskując tytuł zawodowy radcy prawnego po czterodniowym egzaminie państwowym.
  W czasie dotychczasowej pracy zawodowej zajmował się obsługą konsumentów, obsługą przedsiębiorców, w szczególności obsługą spółek prawa handlowego. Radca prawny Marcin Pucek włada biegle językiem niemieckim, w tym fachowym językiem prawniczym. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie spadkowym, prawie pracy, prawie rodzinnym, prawie gospodarczym, procesach inwestycyjnych, prawie budowlanym oraz zakładaniu i przekształcaniu spółek prawa handlowego.

 • Specjalizacje

  Kancelaria Radcy Prawnego Marcina Pucek zapewnia kompleksową obsługę prawną konsumentów, jak i przedsiębiorców. Kancelaria współpracuje również z biegłymi sądowymi, rzeczoznawcami, biegłymi rewidentami, co sprawia, iż każda sprawa zostanie załatwiona w sposób szybki, rzetelny i profesjonalny. Poniżej przedstawiamy działy prawa, którymi zajmujemy się na co dzień.

  Prawo Handlowe
  Windykacja Należności
  Prawo Gospodarcze i Prawo Budowlane
  Prawo Przewozowe
  Sprawy Niemieckie
  Prawo Cywilne
  Prawo Rodzinne
  Prawo Spadkowe
  Prawo Pracy
  Nieruchomości

 • Specjalizacje

  Prawo Handlowe:

  ● Zakładanie spółek, w tym spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, Sp. z o.o. Spółki komandytowej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej,

  ● Przekształcenie spółek prawa handlowego,

  ● Zbywanie ogółu praw i obowiązków wspólnika, udziałów, czy też akcji,

  ● Sporządzenie uchwał Zgromadzenia Wspólników, czy też Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,

  ● Zmiany umowy spółki,

  ● Podwyższenie, obniżenie kapitału zakładowego,

  ● Sprawy windykacji członków zarządu Sp. z o.o.,

  ● Wyłączenie wspólnika ze spółki,

  ● Stwierdzenia nieważności uchwał,

  ● Rozwiązanie i przeprowadzenie likwidacji spółki,

  ● Ogłoszenie upadłości spółki,

  ● Zgłaszanie zmian do GUS i Urzędu Skarbowego


  << Powrót <<
 • Specjalizacje

  Windykacja Należności:

  ● Sądowa windykacja należności,

  ● Przeprowadzenie negocjacji przesądowych z dłużnikami,

  ● Ugody sądowe i pozasądowe,

  ● Skargi paulińskie – windykacja wierzytelności ze zbytego przed dłużnika majątku,

  ● Sprawy o wyjawienie majątku dłużnika,

  ● Postępowanie nakazowe i upominawcze, w tym składanie zarzutów,

  ● Sprawy o zapłatę przeciwko członkom zarządu Sp. z o.o. (299 ksh),

  ● Wezwania do zapłaty


  << Powrót <<
 • Specjalizacje

  Prawo Gospodarcze i Prawo Budowlane:

  ● Bieżąca obsługa przedsiębiorców,

  ● Umowy o roboty budowlane,

  ● Umowy o roboty budowlane z podwykonawcami,

  ● Dochodzenie zapłaty przez podwykonawców bezpośrednio od inwestora,

  ● Rozliczenie inwestycji,

  ● Rękojmia,

  ● Gwarancja,

  ● Roszczenia o obniżenie wynagrodzenia wykonawcy,

  ● Odstąpienia od umowy


  << Powrót <<
 • Specjalizacje

  Prawo Przewozowe:

  ● Prowadzenie sporów z konwencji CMR,

  ● Prowadzenie sporów na bazie przepisów krajowych,

  ● Windykacja należności na terenie Niemiec,

  ● Tworzenie wzorców umownych – umowy spedycji i przewozu


  << Powrót <<
 • Specjalizacje

  Sprawy Niemieckie:

  ● Windykacja wierzytelności na terenie Niemiec,

  ● Zakładanie spółek prawa handlowego na terenie Niemiec,

  ● Zakładanie oddziałów spółek polskich na terenie Niemiec,

  ● Pomoc w prowadzenie negocjacji


  << Powrót <<
 • Specjalizacje

  Prawo Cywilne:

  ● Sprawy o zapłatę,

  ● Sprawy o zadośćuczynienie powypadkowe,

  ● Sprawy o odszkodowanie powypadkowe,

  ● Sprawy o błędy medyczne,

  ● Sprawy o zasiedzenie,

  ● Sprawy o ustanowieni drogi koniecznej,

  ● Zniesienie współwłasności,

  ● Sporządzenie i opiniowanie umów,

  ● Zakładanie spółki cywilnej ,w tym rozliczenia pomiędzy wspólnikami,

  ● Odwołanie darowizny,

  ● Rozwiązanie umowy dożywocia


  << Powrót <<
 • Specjalizacje

  Prawo Rodzinne:

  ● Sprawy rozwodowe,

  ● Sprawy o separację,

  ● Sprawy o podział majątku dorobkowego małżonków,

  ● Sprawy o unieważnienie małżeństwa,

  ● Sprawy o ustalenie, podwyższenie lub obniżenie alimentów,

  ● Kontakty z dzieckiem,

  ● Pozbawienie, ograniczenie władzy rodzicielskiej,

  ● Ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami z datą wsteczną


  << Powrót <<
 • Specjalizacje

  Prawo Spadkowe:

  ● Stwierdzenie nabycia spadku,

  ● Dział Spadku,

  ● Sprawy o zapłatę zachowku,

  ● Odrzucenie spadku z uwagi na długi pozostawione przez spadkodawcę,

  ● Pomoc przy sporządzaniu testamentu


  << Powrót <<
 • Specjalizacje

  Prawo Pracy:

  ● Dochodzenie wierzytelności od pracodawcy (w tym za nadgodziny),

  ● Dochodzenie wierzytelności od pracowników,

  ● Sporządzenie i opiniowanie umów o pracę,

  ● Sporządzenie zapisów odnośnie zakazu konkurencji,

  ● Sporządzenie umów o tzw. odpowiedzialności materialnej pracowników,

  ● Zaskarżenie przez pracownika wypowiedzenia umowy o pracę,

  ● Odwołanie pracownika od tzw. dyscyplinarki (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia),

  ● Dochodzenie odszkodowań za wyrządzoną szkodę


  << Powrót <<
 • Specjalizacje

  Nieruchomości:

  ● Umowy sprzedaży nieruchomości,

  ● Umowy przedwstępne sprzedaży nieruchomości,

  ● Uzgodnienie treści księgi wieczystej ze stanem rzeczywistym,

  ● Umowny najmu,

  ● Umowy dzierżawy,

  ● Ustanowienie, wykreślenie hipoteki,

  ● Służebności,

  ● Eksmisja,

  ● Odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości,

  ● Zasiedzenie nieruchomości,

  ● Wywłaszczenie nieruchomości,

  ● Zniesienie współwłasności,

  ● Rozliczenia pomiędzy współwłaścicielami z tytułu nakładów,

  ● Prawo Odkupu,

  ● Prawo Pierwokupu


  << Powrót <<
 • Zasady wynagradzania

  kancelaria radcy prawnego Zielona Góra

  Wynagrodzenie ryczałtowe - stała kwota płatna miesięczne za obsługę prawną. Bez względu na ilość powierzonych spraw, Kancelaria nie pobiera dodatkowych opłat od Klienta. Zalecane dla przedsiębiorców.

  Wynagrodzenie od konkretnej sprawy - ustalane indywidualnie z Klientem w zależności od nakładu pracy, skomplikowania sprawy, wartości przedmiotu sporu, przewidywanego czasu prowadzenia sprawy.

  Wynagrodzenie za sukces – jest to forma wynagrodzenia składająca się z dwóch składowych. Pierwsza z nich to stała, odpowiednio obniżona kwota w stosunku do spraw podobnego rodzaju, a druga to premia za sukces, czyli za wygranie sprawy.

 • Gdzie mnie znaleźć?

  Kancelaria Radcy Prawnego
  Marcina Pucek

  Tel: 502 375 544
  E-mail: pucekmarcin@gmail.com

  Biuro Zielona Góra:
  ul. Jedności 5
  65-018 Zielona Góra

  Konto Bankowe:
  41 2030 0045 1130 0000 0573 6790 (BGŻ S.A.)
  NIP: 5961588824
  REGON: 211186493

  Formularz kontaktowy

Marcin Pucek
Kancelaria Radcy Prawnego
Tel: 502 375 544