I. Oferta dla Klientów indywidualnych:

Kancelaria Radcy Prawnego Marcina Pucek oferuje kompleksową obsługę prawną  klientów indywidualnych w sprawach życia  codziennego. Kancelaria wspiera klientów w szczególności z zakresu prawa rodzinnego, spadkowego i cywilnego, budowlanego, karnego i karnoskarbowego, upadłościowego, administracyjnego oraz z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Towarzyszymy swoim mandantom na każdym etapie sprawy cywilnej, tj. na etapie przedsądowym i sądowym, na każdym etapie rozwodu, czy separacji,  podziału majątku małżeńskiego, dochodzenia alimentów oraz działu spadku.

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie  zdobyte na salach sądowych w całej Polsce. Jesteśmy znani ze skuteczności i rzetelności, o czym świadczy zadowolenie naszych klientów oraz liczne rekomendacje naszej Kancelarii na rynku prawniczym.

Interesy naszych klientów są dla nas priorytetem i traktujemy jak własne!

Nasza Kancelaria specjalizuje się w następującym zakresie:

 • Sprawy o zapłatę, zasiedzenie, rozgraniczenie nieruchomości,
 • Rozwody, podział majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową (tzw. majątek dorobkowy),
 • Stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek,
 • Spory z ZUS,
 • Wady budowlane,
 • Rozliczenia inwestycji budowlanych,
 • Sprawy karne i karnoskarbowe,
 • Sprawy pracownicze
 • Sprawy administracyjne,
 • Sprawy podatkowe,
 • Upadłość konsumencka,
 • Konstruowanie skomplikowanych umów oraz ich opiniowanie,
 • Windykacja należności w Polsce i w Niemczech,
 • Odszkodowania powypadkowe


oferta indywidalna zielona gora

 

oferta dla frim zielona góra

II. Oferta dla firm

Kancelaria Radcy Prawnego  Marcina Pucek oferuje kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, wspierając ich zarówno na etapie rozpoczynania prowadzenia działalności, w fazie rozwoju, jak i w momencie utraty płynności finansowej firmy.

Prowadzimy bieżące doradztwo prawne firm rodzinnych, jak i większych spółek prawa handlowego, w tym spółek z kapitałem zagranicznym. Doradzamy i reprezentujemy w zakresie  sporów sądowych, windykacji dłużników, konstruujemy i weryfikujemy skomplikowane umowy w obrocie gospodarczym. Jesteśmy  specjalistami w sprawach  z zakresu prawa handlowego  i sprawach rejestracyjnych KRS.

Prowadzimy sprawy z zakresu własności intelektualnej oraz negocjacje pomiędzy zwaśnionymi wspólnikami. Doradzamy również  w problemach  z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz z Urzędem Skarbowym.

Służymy naszym Klientom wieloletnim doświadczeniem  zdobytym na salach sądowych w całej Polsce. Jesteśmy znani ze skuteczności i rzetelności.  Zadbamy o twoje interesy jak o własne!

Specjalizujemy się w następującym zakresie:

 • Bieżąca obsługa prawna firmy,
 • Zakładanie spółek prawa handlowego,
 • Rozwiązywanie i przekształcanie spółek prawa handlowego,
 • Reprezentacja w sporach sądowych i w postępowaniu arbitrażowym,
 • Windykacja dłużników,
 • Sprawy egzekucyjne,
 • Zamówienia publiczne,
 • Rozliczenia inwestycji budowlanych,
 • Postępowanie upadłościowe i naprawcze,
 • Sprawy cywilne,
 • Sprawy administracyjne,
 • Sprawy pracownicze  i ubezpieczeń społecznych – ZUS,
 • Sprawy karne i karnoskarbowe,
 • Sprawy własności intelektualnej,
 • Konstruowanie i opiniowanie skomplikowanych umów w obrocie gospodarczym.

III. Odszkodowania powypadkowe

Kancelaria radcy prawnego Marcina Pucek oferuje pomoc poszkodowanym  w wypadkach komunikacyjnych, w dochodzeniu  swoich praw na etapie przedsądowym, jak i na drodze sądowej.

W przypadku  braku polisy OC dochodzimy odszkodowań w imieniu naszych Klientów od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Nie ważne, czy  miałeś wypadek w Polsce, czy też w innym kraju Unii Europejskiej, pomożemy w każdym przypadku.  Współpracujemy  z biegłymi sądowymi z różnych specjalizacji medycznych.

Możemy uzyskać dla ciebie następujące świadczenia:

 • Zadośćuczynienie (czyli tzw. odszkodowanie za doznane cierpienia fizyczne i psychiczne oraz za trwały uszczerbek na zdrowiu),
 • Zadośćuczynienie za śmierć członka rodziny,
 • Odszkodowanie za uszkodzone mienie podczas wypadku
 • Odszkodowanie za poniesione koszty leczenia, rehabilitacji, dojazdów i opieki,
 • Rentę uzupełniającą, będącą wyrównaniem różnicy pomiędzy wysokością zarobków osoby poszkodowanej przed wypadkiem w stosunku do jej dochodów po wypadku,
 • Rentę z tytułu zwiększonych potrzeb zdrowotnych poszkodowanego,
 • Odszkodowanie za przygotowanie poszkodowanego do nowego zawodu,
 • Rentę dla dziecka osoby, która zmarła podczas wypadku.


oferta indywidualna zielona góra

 

sprawy polsko niemieckie zielona góra

IV. Sprawy polsko-niemieckie

Kancelaria radcy prawnego Marcin Pucek świadczy usługi w sporach transgranicznych, pomaga klientom zagranicznym w zakładaniu spółek na terytorium Polski oraz klientom z Polski w zakładaniu spółek na terytorium Niemiec. Kancelaria świadczy stałą obsługę prawną spółkom prawa niemieckiego i spółkom prawa polskiego z kapitałem zagranicznym. Prowadzimy  skuteczną windykację na terenie Niemiec i na terenie Polski. Reprezentujemy naszych Mocodawców z Niemiec i z Polski w dochodzeniu za granicą odszkodowań za wypadki komunikacyjne z OC sprawcy kolizji oraz za wypadki przy pracy na terenie Polski i Niemiec.

Współpracujemy z adwokatami, notariuszami i doradcami podatkowymi z Niemiec.

Oferujemy:

 • Zakładanie spółek na terytorium Niemiec i Polski,
 • Windykacja na terytorium Niemiec i Polski,
 • Pomoc w uzyskaniu odszkodowania powypadkowego za granicą,
 • Rozliczenia inwestycji budowlanych pomiędzy wykonawcą polskim a inwestorem niemieckim.
 • Weryfikacja i sporządzenie umów z kontrahentami mającymi siedzibę w Niemczech.

V. Rozwody

Rozwód to trudny okres w życiu dorosłego człowieka, z którym wiążą się stres i szereg niedogodności rodzinno-finansowych. Oferujemy Tobie kompleksowe wsparcie prawne,  możliwie szybkie przebrnięcie przez procedury prawne, tak abyś optymalnie mógł rozpocząć nowy etap życia. Jesteśmy  praktykami, posiadającymi wieloletnie doświadczenie na salach sądowych. Zadbamy o twoje sprawy jak  o swoje własne.

Oferujemy:

 • Kompleksowe prowadzenie spraw rozwodowych,
 • Negocjacje pomiędzy małżonkami,
 • Podział majątku dorobkowego małżonków,
 • Rozliczenie nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny małżonków,
 • Rozliczenie nakładów z majątku wspólnego na majątek odrębny małżonka,
 • Alimenty na rzecz małoletnich dzieci,
 • Alimenty  na rzecz małżonka od małżonka uznanego za winnego rozkładu pożycia małżeńskiego.


rozowdy zielona gora

 

sprawy spadkowe zielona gora

VI. Sprawy spadkowe

Kancelaria  od wielu lat pomaga skutecznie  uregulować i uporządkować skomplikowane sprawy spadkowe oraz uniknąć związane z tym zagrożenia. Doradzamy rozwiązania prawne w sytuacjach, które często wydają się sytuacjami bez wyjścia, pomagamy uniknąć długów spadkowych i obciążeń związanych ze spadkiem.

Oferujemy:

 • Stwierdzenie nabycia spadku,
 • Dział spadku,
 • Negocjacje pomiędzy spadkobiercami,
 • Spis inwentarza oraz rozliczenia wierzycieli spadkowych,
 • Sprawy o zachowek.

VII. Windykacja

Kancelaria Radcy Prawnego Marcina Pucek oferuje wierzycielom  pomoc w ściganiu nieuczciwych dłużników na terenie całej Polski, jak i terytorium Niemiec.

Mamy duże sukcesy  w odzyskiwaniu  pieniędzy  od dłużników teoretycznie niewypłacalnych lub dłużników, którzy wyzbyli się majątku.  Każdą sprawę rozpatrujemy  indywidualnie.

Oferujemy:

 • Windykację osób fizycznych i spółek prawa handlowego,
 • Windykację wspólników spółek prawa handlowego,
 • Reprezentację w negocjacjach z dłużnikiem,
 • Sporządzanie skargi pauliańskiej,
 • Wyjawienie majątku dłużników,
 • Wpisy dłużników do rejestru dłużników niewypłacalnych.

windykacja zielona góra
Jesteś zainteresowany ofertą?
Skontaktuj się z nami!

Kancelaria Radcy Prawnego
Marcina Pucek

Tel: 502 375 544
E-mail: pucekmarcin@gmail.com

Biuro Zielona Góra:
ul. Jedności 5
65-018 Zielona Góra

Formularz kontaktowy