Nasza Kancelaria proponuje usługi w zakresie przygotowania i zawarcia układu konsumenckiego (nazwa fachowa postępowanie o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej).

Układ konsumencki pozwala na spłatę długu bez konieczności ogłoszenia upadłości i bez konieczności sprzedaży majątku, np. nieruchomości.
Wszczęcie postępowania o zawarcie układu konsumenckiego przymusza wierzycieli do rozmów z dłużnikiem.

Czym jest układ konsumencki ?
Układ konsumencki to forma ugody pomiędzy dłużnikiem a wierzycielami mający na celu restrukturyzację zadłużenia, np. w formie spłat ratalnych i/lub umorzenia części zadłużenia (przykładowo odsetek). Układ można zawrzeć nawet wtedy, gdy sprawy windykacyjne są w sądzie lub u komornika, nie jest to żadna przeszkoda.

Na czym polega układ konsumencki ?
Zaczyna działać Nadzorca Sądowy powołany przez Sąd, który kontaktuje się z wierzycielami, komornikiem i przeprowadza głosowania nad układem. W trakcie postępowania o układ konsumencki zawieszone zostają z mocy prawa egzekucje komornicze, a nowe postępowania egzekucyjne nie mogą zostać wszczęte. Dłużnika zyskuje dzięki temu czas, aby poukładać swoje sprawy finansowe i zyskać chwilę oddechu.
Nadzorca sądowy w terminie trzydziestu dni od otwarciu postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli:
1) sporządza w porozumieniu z dłużnikiem propozycje układowe;
2) sporządza spis wierzytelności;
3) sporządza spis wierzytelności spornych;
4) zwołuje zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem

Na jaki czas można zawrzeć układ konsumencki ?
Zasadą jest zawarcie układu na okres 5 lat. Układ konsumencki może przewidywać:
1) odroczenie terminu wykonania zobowiązania;
2) rozłożenie spłaty na raty;
3) zmniejszenie wysokości zadłużenia;
4) zmianę, zamianę lub uchylenie prawa zabezpieczającego określoną wierzytelność.


Zapraszam do konsultacji: Doradca Restukturyzacyjny Marcin Pucek (502 375 544).
Previous Post