Układ konsumencki – alternatywna dla upadłości konsumenckiej

Nasza Kancelaria proponuje usługi w zakresie przygotowania i zawarcia układu konsumenckiego (nazwa fachowa postępowanie o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej). Układ konsumencki pozwala na spłatę długu bez konieczności ogłoszenia upadłości i bez konieczności sprzedaży majątku, np. nieruchomości. Wszczęcie postępowania o zawarcie układu konsumenckiego przymusza wierzycieli do rozmów z dłużnikiem. […]
Read more

OBSŁUGA PRAWNA WIERZYCIELA W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM GEITN NOBLE BANK S.A.

Zapewniamy profesjonalne i kompleksowe przeprowadzenie przez procedurę upadłościową.   Reprezentujemy wierzycieli na każdym etapie postępowania, począwszy od zgłoszenia wierzytelności, aż do zakończenia postępowania, doprowadzając do maksymalnego zaspokojenia wierzytelności. Oferujemy: Interesy naszych mocodawców są dla nas najważniejsze. Nasz zespół przeprowadził setki postępowań upadłościowych. Zadzwoń lub napisz numer telefonu Marcin Pucek: 502 375 544 adres e-mail: syndyk@syndyk-pucek.pl
Read more

Jak uniknąć wiecznej kary umownej?

Kara umowna to świadczenie pieniężne, które zobowiązany do zapłaty ma zapłacić wierzycielowi w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania wynikającego z niezachowania przez dłużnika należytej staranności. Kara umowna ma na celu zabezpieczenie interesu wierzyciela i zmuszenie dłużnika do prawidłowego wykonania umowy – nie stanowi zaspokojenia samego interesu i nie powinna być wykorzystywana jako wieczne źródło […]
Read more

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka to procedura przeznaczona dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Umożliwia ona uzyskanie umorzenia bądź rozłożenia na raty swoich długów w ustalonym wcześniej planie spłaty. W tym artykule przedstawię kto może złożyć wniosek o upadłość konsumencką oraz jak przebiega cały proces. Kto może złożyć wniosek o upadłość konsumencką? Aby skorzystać z dobrodziejstwa […]
Read more