Usługi Kancelarii

Sprawy budowlane

Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu spraw budowlanych w pełnym zakresie.

Prowadzimy sprawy sądowe na terenie całej Polski.

Poprzez nasze doświadczenie potrafimy ocenić szansę wygrania sporu sądowego oraz w przypadku przyjęcia sprawy do prowadzenia przyspieszyć czas rozpoznania sprawy sądowej.

Oferujemy dochodzenie roszczeń:

 • Rozliczenie inwestycji budowlanych
 • Prowadzenie negocjacji przedsądowych
 • Prowadzenie sporów sądowych o zapłatę
 • Rozliczenie wad budowlanych w ramach rękojmi, gwarancji lub roszczeń odszkodowawczych
 • Rozliczenie kar umownych
 • Uczestnictwo Kancelarii w oględzinach biegłego
 • Powołanie prywatnego biegłego przed wszczęciem procesu sądowego
 • Powołanie biegłego sądowego z zakresu budownictwa na wstępnym etapie procesu, co ogranicza potrzebę słuchania świadków i znacznie przyspiesza rozpoznanie sprawy,
 • Zabezpieczenie roszczeń budowlanych w trakcie procesu

 

Pomagamy w ramach kontraktu budowlanego:

 • Tworzyć umowy o roboty budowlane
 • Negocjować treść umowy o roboty budowlane
 • Poprawiać i wdrażać obowiązujące wzory umów inwestycyjnych
 • Zabezpieczyć roszczenia stron choćby poprzez gwarancję bankową lub ubezpieczeniową, kary umowne

Kancelaria współpracuje z biegłymi z zakresu szacowania nieruchomości  oraz z zakresu budownictwa, co pozwala ocenić realną wartość roszczeń oraz podjąć przemyślaną strategię procesową.

 

Przykładowe sprawy prowadzone przez Kancelarię:

 • Wady w zakresie zakupu gruntu budowlanego, nienadającego się pod budowę domu jednorodzinnego bez wykonania kosztowego wzmocnienia gruntu poprzez jego nawiercanie i tzw. palowanie
 • Wady w zakresie wad wykonania fundamentów domu
 • Wady w zakresie wykonania dachu budynku i konieczności jego całkowitej rozbiórki
 • Wady w zakresie montażu stolarki okiennej
 • Wady przy montażu i produkcji drzwi zewnętrznych i wewnętrznych
 • Wady przy rozliczeniu instalacji gazowej i centralnego ogrzewania (instalacji CO)
 • Niezgodności wykonania inwestycji  przez firmę budowlaną z projektem
 • Niezgodności zakupionej nieruchomości od dewelopera z projektem i z zasadami sztuki budowlanej

Naliczenie kar umownych za opóźnienie w ukończeniu robót budowlanych