Usługi Kancelarii

Upadłość konsumencka

Dlaczego my! Mamy większą wiedzę niż inni! Posiadamy specjalizację w prawie upadłościowym potwierdzoną licencją Ministra Sprawiedliwości o nr 1282 oraz nadany tytuł zawodowy doradcy restrukturyzacyjnego.

Jak odbywa się upadłość konsumencka? Wniosek o upadłość rozpoznaje Sąd Upadłościowy właściwy wedle miejsca zamieszkania dłużnika. Wnioski o upadłość konsumencką oraz cały obieg korespondencji odbywa się w sposób elektroniczny poprzez system KRZ.

Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala nam prowadzić proces oddłużenia w ramach postępowań o tzw. upadłość konsumencką, czyli dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Jest to szczególny rodzaj upadłości pozwalający  zacząć nowy rozdział życia poprzez całkowite umorzenie twoich długów.

Z nami masz pewność, iż twoja upadłość zostanie pozytywnie rozpoznana przez Sąd.

Zapewniamy:

  • Kompleksową obsługę twojej sprawy,
  • Zindywidualizowany plan upadłościowy, dostosowany do twojej sytuacji i potrzeb,
  • Szybkie rozpoznanie sprawy,
  • Umorzenie postępowań egzekucyjnych,
  • Koniec powiększania się długu poprzez koszty komornicze, sądowe, oraz naliczane odsetki,
  • Oddłużenie,
  • Nowy rozdział w życiu bez długów,
  • Podjęcie legalnego zatrudnienia,
  • Możliwość dysponowania rachunkiem bankowym.