Usługi Kancelarii

Windykacja, roszczenia
z weksla

Kancelaria prowadzi sprawy o zapłatę – windykację długów na terenie całego kraju.

Dochodzimy również roszczeń z weksla, w tym z weksla in blanco.

Specjalizujemy się w ściąganiu długów teoretycznie nieściągalnych.

 

Oferujemy pomoc w zakresie:

  • Wypełnieniu weksla
  • Wystawieniu weksla
  • Poręczeniu wekslowym
  • Sporządzenia weksla, w tym weksla in blanco
  • Sporządzenia deklaracji wekslowej
  • Dochodzenia roszczeń z weksla
  • Obrony przed wygórowanymi roszczeniami z weksla.