Dla przedsiębiorców

Zakładanie spółek

Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Pucek oferuje profesjonalną i ekspresową pomoc w zakresie zakładania i kompleksowej obsługi spółek.

W oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie oferujemy:

 • Reprezentację w sprawach sądowych
 • Przygotowywanie projektów umów spółek
 • Przygotowywanie statutów spółek
 • Przygotowywanie umów wspólników
 • Pozyskanie niezbędnych zgód do otworzenia spółki
 • Przeprowadzenie procesu rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • Złożenie istotnych formularzy do Urzędu Skarbowego
 • Zakładamy spółki
 • Zmiana formy prowadzenia działalności
 • Pomoc w zakresie spraw podatkowych i księgowych
Dla przedsiębiorców

Spółki prawa handlowego

Obsługujemy wszystkie spółki prawa handlowego:

 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółki jawne,
 • spółki partnerskie,
 • spółki akcyjne
 • spółki komandytowe
 • spółki jednoosobowe
 • oraz spółki prawa cywilnego
Dla przedsiębiorców

Stała obsługa prawna

Oferujemy stałą obsługę przedsiębiorstw. Rozliczamy się na zasadzie stawki godzinowej.

Obejmuje ona:

 • Doradztwo radcy prawnego
 • Analiza zawieranych umów
 • Sporządzanie umów
 • Doradztwo i wyjaśnienia interpretacyjne
 • Pomoc prawna w działalności gospodarczej
 • Sporządzanie projektów pism procesowych
 • Sporządzanie pozwów
 • Reprezentacja przed sądem
 • Reprezentacja przed wszelkimi organami
 • Kontakt z biegłymi sądowymi
 • Kontakt z notariuszem
 • Prowadzenie inwestycji