Usługi Kancelarii

Podział majątku dorobkowego

Kancelaria profesjonalizuje się w zakresie spraw o podział majątku dorobkowego małżonków.

Oferujemy pomoc w zakresie:

  • Sporządzenia wniosku o podział majątku
  • Reprezentacji przed sądem na każdym etapie sprawy
  • Ustalenia nierównych udziałów w majątku dorobkowym
  • Rozliczenia nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny
  • Podziału fizycznego nieruchomości  pomiędzy współwłaścicieli
  • Ustalenia ukrytych środków pieniężnych drugiego małżonka

Kancelaria pomaga dokonać wyceny majątku objętego współwłasnością małżeńską majątkową.

Kancelaria współpracuje z biegłymi z zakresu szacowania nieruchomości  oraz z zakresu budownictwa, co pozwala ocenić realną wartość roszczeń oraz podjąć przemyślaną strategię procesową.